Scroll Top

به منظور بهبود مستمر كيفيت خدمات و افزايش رضايتمندي شما مشتريان محترم از طريق درك نيازمندي ها و خواسته هاي شما اين پرسشنامه تنظیم شده است. خواهشمند است ضمن پاسخ به موارد ذيل ما را از نظرات خود بهره مند سازيد.نظرات و پيشنهادات شما ، در كيفيت خدمات دهي مامثمر ثمر واقع خواهد شد.پيشاپيش از همراهي شما سپاسگزاري مي نماييم.

1 - سرویس دهی کارکنان ما چگونه بوده است؟

2 - چقدر احتمال دارد که شما رستوران ما را به دوستانتان معرفی کنید؟” پاسخ هایی که به این پرسش داده می شود، به شما کمک می کند که بفهمید رستوران شما امکان رشد و توسعه دارد یا نه.

3- لطفاً به تمیزی رستوران ما امتیاز دهید.

4 - آیا باز هم برای صرف غذا/نوشیدنی به رستوران/کافه‌ی ما سر می‌زنید؟

5- از چه طریقی با رستوران ما آشنا شدید؟


Notice: Undefined index: pattern in /home/talareya/public_html/wp-content/plugins/totalpoll/vendor/misqtech/totalsuite-totalcore/src/Form/Field.php on line 405