Scroll Top

1 - سرویس دهی کارکنان ما چگونه بوده است؟

2 - چقدر احتمال دارد که شما رستوران ما را به دوستانتان معرفی کنید؟” پاسخ هایی که به این پرسش داده می شود، به شما کمک می کند که بفهمید رستوران شما امکان رشد و توسعه دارد یا نه.

3- لطفاً به تمیزی رستوران ما امتیاز دهید.

4 - آیا باز هم برای صرف غذا/نوشیدنی به رستوران/کافه‌ی ما سر می‌زنید؟

5- از چه طریقی با رستوران ما آشنا شدید؟


Notice: Undefined index: pattern in /home/talareya/public_html/wp-content/plugins/totalpoll/vendor/misqtech/totalsuite-totalcore/src/Form/Field.php on line 405