واحد برتر سال

رستوران و تالار پذیرایی تالار یزد

به لطف و عنایت پروردگار متعال و تلاش های ارزنده کارکنان کارآمد رستوران و تالار پذیرایی تالار یزد به ویژه مسئول فنی تالار یزد و بر اساس بررسی های بعمل آمده کمیته جهانی روز غذا و با همراهی شما سروران گرامی تالار یزد به عنوان واحد برتر سال 97 انتخاب شد.

Related Posts

Leave a comment